GIAO HÀNG CHO BẠN THÙY TRANG -SV CĐ KINH TẾ TP.HCM

Giao Bột Đậu Xanh Ngọc trai đến bạn Thùy Trang – Sinh viên trường CĐ Kinh tế TP.HCM

thuy-trang-biu-cosmetics
Bạn Thùy Trang 

 

Cám ơn đã ủng hộ BIU Cosmetics !

Liên hệ : 

https://www.facebook.com/BotMatNaTuNhien/

http://botmatnatunhien.com/

0962 974 989

BIU Cosmetics

 

Bài viết liên quan: